Masérské kurzy

Bańkování, moxování a Gua Sha pro zdraví

 

Metody čínské medicíny

I když masérské a rehabilitační techniky baňkování, moxování a Gua Sha (kua-ša) nejsou u nás zatím tak známé jako například tradiční čínská masáž nebo akupunktura, jejich popularita a využívání v masérské praxi se velice rychle rozšiřuje.

Baňková masáž, moxování i masérská technika Gua Sha (kua-ša) se opírají o principy klasické čínské medicíny, která je spolehlivě prověřena více jak čtyřmi tisíciletími své dosavadní existence a odpověď na její trvalou oblibu mezi klienty je prostá - funguje.

Masérské, rehabilitační a relaxační postupy tradiční čínské medicíny mají relativně velice rychlý účinek, jsou šetrné a klienty neobtěžují nepříjemnými vedlejšími účinky. V převážné většině případů odstraní v průběhu rehabilitace příčinu tělesných problémů klienta a působí souběžně i preventivně.

Jednotlivé metody je možné použít samostatně, ale také ve vzájemné kombinaci nebo jako doplněk čínské masáže. Tak jako čínská masáž využívají stejné energetické dráhy a akupunkturní body, ale jejich stimulace se provádí odlišně.

 

Trochu historie...

První zmínky o sázení baněk a baňkování nepochází pouze z oblasti Číny a čínské kultury, ale také ze starověkého Egypta a Řecka. O léčebném využití baněk se zmiňuje i Hippokrates, který je využíval při vnitřních chorobách.

V českých zemích se v různé podobě využívalo léčebného účinku baněk už v pozdním středověku a první písemné zmínky o baňkách pochází z počátku 16. století. Přesto zůstává do dnešních dní technika baňkování a baňková masáž v povědomí lidí většinou spojena s metodami tradiční čínské medicíny a klasickou čínskou masáží.

Moxování úzce souvisí s akupunkturou, protože vzniklo v chladných severních oblastech Číny patrně jako její alternativa, ale opět našla své uplatnění, tak jako baňkování, nejenom v lidové léčbě Číny, ale také Japonska, Vietnamu, Koreje, Tibetu nebo Mongolska.

Také historie třetí rehabilitační techniky je obdobná. Metoda Gua Sha (kua-ša) našla díky své bezpečnosti a komplexnímu léčebnému účinku široké uplatnění nejenom v klasické čínské medicíně, ale i mezi lidovými léčiteli např. Vietnamu, jako jakási forma lidové první pomoci.

 

Teorie v pozadí...

Jak už jsem se zmínil v úvodu článku, všechny tři rehabilitační metody se opírají o principy klasické čínské medicíny a tedy i o tradiční čínské myšlení a filosofii.  Zatímco při baňkové masáži se na akupunkturní body a energetické dráhy působí skleněnými nebo plastovými baňkami, při moxování se uvedené body prohřívají hořící bylinnou směsí. Technika Gua Sha (kua-ša) je podobná baňkové masáži, ale místo baněk se používá vhodně upravená destička z rohoviny nebo keramiky. Intenzivním, místním prokrvením tkáně se pak dosáhne uvolnění svalstva, a z těla „odchází horkost, odpadní látky a různé toxiny".

Baňková masáž působí fyzikálně a reflexně, ale ovlivňuje i metabolismus lidského organismu tím, že v okolí přiložené baňky intenzivně podporuje látkovou výměnu.

Při moxování se prohříváním vybraných oblastí a bodů účinně zlepšuje krevní oběh a tok životodárné energie čchi.

 

Masérský kurz Moxování, baňkování a Gua Sha

 

Co od masérskéko kurzu můžete očekávat...

Obdobně, jako na příbuzném kurzu klasické čínské masáže, i na tomto kurzu se v úvodu stručně dozvíte něco o čínském myšlení a filozofii, o taoizmu a historii tradiční čínské medicíny. Také si společně vysvětlíme nejčastější pojmy, se kterými se můžete v čínské medicíně, filosofii nebo v astrologii setkat. Namátkou mohu zmínit například dynamický princip protikladů jin a jang, který se využívá i v čínské dietologii nebo využití čínského pentagramu.

V praktické části masérského kursu budeme procvičovat základní techniky baňkové masáže a práce se skleněnými a plastovými baňkami. Naučíte se jak pracovat s hořící pelyňkovou směsí a pelyňkovým doutníkem a jak používat masážní destičku Gua Sha (kua-ša).

Společně s masážními technikami se také dozvíte, kterou z metod je vhodnější použít například při bolestech hlavy, šíje a ramen. Jak dosáhnout hlubokého prohřátí, prokrvení a uvolnění svalstva pomocí baňkové masáže nebo jak pomocí moxy můžeme testovat tělesnou nerovnováhu, případně jak ji znovu obnovit.

Stručně by se dalo říct, že na kurzu se naučíte jak využívat blahodárných účinků baňkové masáže, moxování a techniky Gua Sha (kua-ša) k harmonizaci organismu a k předcházení nebo napravování častých tělesných potíží svých klientů.

více o kurzu

 

Pro Eduspa College zpracoval Ing. Milan Černý MBA

 Recommend this page